Oferta

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.
Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.

Dodatkowo działalność Biura jest ubezpieczona w zakresie OC.


Oferujemy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych / podatkowej księgi przychodów i rozchodów / ewidencji przychodów dla ryczałtowców,

 • sporządzania ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT i VAT UE,

 • rozliczania w zakresie podatku VAT,

 • sporządzania wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,

 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,

 • sporządzania sprawozdań finansowych,

 • sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

 • rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy Intrastat,

 • rozliczania eksportu/importu dokumentów SAD,

 • reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i w innych urzędach w zakresie naszego umocowania,

Prowadzimy profesjonalną obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

 • prowadzimy akta osobowe pracowników,

 • wystawiamy świadectwa pracy,

 • kontrolujemy terminy badań lekarskich, BHP itp,

 • prowadzimy ewidencję urlopów,

 • sporządzamy listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), oraz wszystkie deklaracje i raporty wymagane przez ZUS

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.