Cennik

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT.

Ceny są uzależnione od:
  • rodzaju ewidencji księgowej
  • skali prowadzonej działalności
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • ilości dokumentów

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG
księgi handlowe od 500
książka podatkowa - do 50 dokumentów od 200
rozliczenie ryczałtem bez VAT od 110
rozliczenie ryczałtem z VAT od 130
karta podatkowa od 110

KADRY I PŁACE
podane ceny dotyczą jednego pracownika
prowadzenie akt osobowych od 40
rozliczenie z ZUS i US od 30
sporządzenie listy płac od 30

POZOSTAŁE
sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat za wybrany okres od 300
sporządzenie rocznego bilansu rachunku zysków i strat od 1500
zamknięcie roczne książki przychodów i rozchodów od 150
przygotowywanie wniosków - kredyt, leasing od 300
przygotowanie planu kont od 500
przygotowanie Zakładowego Regulaminu Pracy od 400

Usługi w zakresie różnych zleceń dotyczących finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności, a nie wchodzącej bezpośrednio w zakres prowadzenia powierzonej rachunkowości - za każdą rozpoczętą godzinę 100 zł


W przypadku zainteresowania kosztem obsługi księgowej Waszej firmy, prosimy o wysłanie zapytania e-mail'em. Prosimy aby w zapytaniu były również informacje dotyczące sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym - książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa; orientacyjna ilość dokumentów i ilość pracowników zatrudnionych w firmie.