Składki na ubezpieczenia za pracowników

Składki na ubezpieczenia za pracowników


okres obowiązywania:  

od  01-01-2008Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

pracodawca

pracownik

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

4,50%

1,50%

chorobowe

-

2,45%

wypadkowe

x*)

-

zdrowotne

-

9,00%

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.