Skala podatkowa

Skala podatkowa w 2009, 2010 i 2011 r.Podstawa obliczenia podatku w złotych

 


Podatek wynosi

ponad

do


 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosiła 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r. i w 2011 r. jest taka sama jak w 2009 r.